En brug tussen theorie en praktijk

TEAMontwikkeling.net is ontstaan uit een onderzoek naar leiderschap, teamontwikkeling en teamprestatie. Ik heb dit onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op  mijn Master Thesis Sociale- & Organisatiepsychologie, in 2007 geschreven aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Er is enorm veel onderzoek gedaan op het gebied van teams en teamontwikkeling, leiderschap en teamprestaties. Echter, het gat tussen wetenschap en praktijk is vaak moeilijk te overbruggen. 

Vanuit mijn achtergrond in wetenschappelijk onderzoek bij de Universiteit Utrecht en Schouten Research, en mijn 10 jaar praktijkervaring in het ontwikkelen van teams bij Mensen in Bedrijf, probeer ik via dit project een brug te zijn tussen wetenschap en praktijk.


Master Thesis: Samenwerking in teams

Titel: Samenwerking in teams: De impact van verticaal en gedeeld taak- en relatiegericht leiderschap en groepsontwikkeling op teamprestatie.

Namens de Universiteit Utrecht door  Prof. dr. Wilmar Schaufeli voorgedragen voor de  David van Lennep Scriptieprijs 2007.

Samenvatting

Deze studie onderzoekt de relatieve invloed van drie psychologische factoren (vertrouwen, groepscohesie en psychologische veiligheid) en drie gedragsmatige factoren (communicatie, feedback en omgang met conflicten) van groepsontwikkeling op teamprestatie van project- en werkteams en onderzoekt tevens de invloed van gedeeld en verticaal leiderschap op deze teamprestatie via groepsontwikkeling.

Data zijn verzameld door middel van vragenlijsten (N=137) uitgezet in project- en werkteams. Resultaten wijzen uit dat alle factoren van groepsontwikkeling gerelateerd zijn aan teamprestatie waarbij cohesie en communicatie de grootste samenhangen vertonen. Tevens is een duidelijk positief verband gevonden tussen leiderschapsstijl, groepsontwikkeling en teamprestatie.

De relatie tussen teamprestatie en teamontwikkeling komt in dit onderzoek zeer duidelijk naar voren. Dit was voor mij de aanleiding om deze website op te zetten. Blijkbaar zit de sleutel voor goede teamprestatie verscholen in het ontwikkelen van teams. Hier moet de praktijk van profiteren.

Juni 2007; waardering 8.5.

Keywords: groepsontwikkeling, gedeeld leiderschap, teamprestatie