Groepen hebben een sterke invloed op het gedrag van het individu. Deze invloed ervaar je vooral onbewust. Het is moeilijk aan te geven door wie of wat je je gedrag in groepen aanpast. Echter, ieder (sociaal gezond) mens voelt feilloos aan dat er in groepen bepaalde gedragsregels zijn waaraan je je dient te houden, wil je door de groep geaccepteerd worden. Deze gedragsregels zijn meestal niet uitgesproken, maar wel degelijk voor iedereen bekend.

Gedragsregels kunnen in heel kleine gedragingen zitten:

  • Je kijkt elkaar aan als je tegen elkaar praat;
  • Je lacht elkaar niet uit;
  • Je laat elkaar uitspreken.

Gedragsregels kunnen ook in meer complexere gedragingen gelden:

  • Als er gevochten wordt, dan vecht je mee;
  • Een voor allen, allen voor een;
  • Je geeft in de groep niet een alternatieve, eigen mening die afwijkt van de rest.

Waar komt deze sterke invloed van de groep vandaan

De herkomst ligt in de prehistorie. Miljoenen jaren is de mens van zijn of haar groep afhankelijk geweest om te overleven. Mensen zijn dus kuddedieren waarbij geldt: alleen ga je dood, samen sta je sterk. De mens had de groep nodig voor bescherming tegen wilde dieren en andere gevaren. Daarbij kon men in de groep taken verdelen. De mannen gingen jagen en bouwden hutten, de vrouwen zorgde voor het kroost en eten. Een individu had in die tijd geen schijn van kans om alleen te overleven.

Aangezien we pas enkele tienduizenden jaren op een meer individuele manier zijn gaan leven, zit deze basale overlevingsdrive nog diep in onze genen ingebakken. We reageren in deze huidige tijd in groepen nog alsof we met berenhuiden en knuppels rondlopen.

Sociale uitsluiting uit een groep raakt dus een diepe bestaansangst. Om deze reden gaan we als mens heel ver om bij een groep te horen, om geaccepteerd te worden. De ene mens is daarbij gevoeliger voor de druk van de groep dan de andere.

Verder lezen

  Druk om aan de groep te conformeren
 Inclusief Video van het Asch’s Conformity Experiment
  Abnormaal gedrag in groepen
 Inclusief Video’s van het Stanford Prison Experiment
en het Milgram Experiment Obedience to Authority
  In een groep gedraag je je volgens de groepsregels
Normen en waarden, Groepsidentiteit en Hiërarchie
  Het fenomeen Group Think
Een groepsprocessen dat leidt tot slechte besluitvorming in groepen