De Korte Belbin Teamroltest

De Korte Belbin Teamroltest

Inhoudsopgave
  Inleiding Teamrol Theorie van Belbin
  Aan de slag met de teamrollen
  De verschillende teamrol testen
  Typische voorbeelden op video

 
De gratis korte online Teamrollen test

Inventariseer uw teamrollen met deze gratis online test

De test brengt uw behoeftes, gedragingen en kenmerkende uitspraken in kaart. Aan de hand daarvan worden uw teamrollen vastgesteld. Beantwoord de vragen en zie direct uw resultaten.

Voor de goede orde: Deze lijst heeft geen wetenschappelijke pretentie en is niet gschikt voor professioneel gebruik. Gaat u dus voorzichtig om met de uitkomsten ervan. Ziet u het maar als een eerste begin, om u tot nadenken aan te zetten en het gesprek met uzelf of met anderen te openen. Ga voor de uitgebreide, professionele test naar Interplace.nl of naar Belbin.com.

© 2009 Deze test is ontwikkeld door Mensen in Bedrijf in samenwerking met TEAMontwikkeling.net.

Start de test op werkenmetteamrollen.nl