Teamrollen van Meredith R. Belbin

Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen.

De Britse onderzoeker Belbin is in 1967 aan de Universiteit van Henley met een onderzoeksprogramma gestart om de effectiviteit van managementteams te onderzoeken. 9 jaar lang heeft hij onderzoek verricht. Aan de hand van simulaties heeft hij verschillende soorten teams geobserveerd en gekeken welke succesvol worden en welke niet. Na een jaar of 6 begon Belbin bepaalde patronen te herkennen in succesvolle en niet succesvolle teams en is zijn theorie over teamrollen ontstaan.

De teamrollen zijn gebaseerd op de Big Five Persoonlijkheidsdimensies.

Elke teamrol beschrijft stereotype gedrag en de bijdrage (toegevoegde waarde) die deze rol levert in de samenwerking.

Ieder individu opereert primair vanuit één of meerdere basisbehoeften: Doen, Denken, Willen en Voelen. Om deze basisbehoeften te bevredigen ontwikkelen mensen clusters van samenhangende gedragingen, overtuigingen en probleemoplossingstrategieën. Uit deze clusters, welke we in onze (vroege) jeugd en pubertijd ontwikkelen, komen de 8 teamrollen van Belbin voort.

De acht teamrollen van Belbin

Basisbehoefte Voelen

  1. Zorgdrager
  2. Groepswerker

Basisbehoefte Willen

  1. Vormer
  2. Voorzitter

Basisbehoefte Denken

  1. Plant
  2. Monitor

Basisbehoefte Doen

  1. Bedrijfsman
  2. Brononderzoeker

Tot slot: De Specialist

 

Verwante artikelen
  Aan de slag met de teamrollen
  Doe de online Teamrollen test
  Hoe zien de teamrollen eruit?
Typische voorbeelden op video.

Principes behorende bij de teamrollen

Achter de teamrollen van Belbin gaan een aantal principes schuil:

Meerdere rollen per persoon

Het eerste principe is dat teamleden een aantal rollen tegelijk vervullen. Dit is een vakinhoudelijke rol, een organisatorische rol (bijvoorbeeld notulist, afgevaardigde van afdeling X), maar daarnaast vervullen ze ook een teamrol of karakter-/gedragsrol. Mensen zetten hun persoonlijke eigenschappen in om bijdrages te leveren aan een team. Iedere teamrol heeft zijn eigen kracht die een bijdrage levert aan een team.

Variëteit in teamrollen is belangrijk

Het tweede principe is dat een team pas succesvol is als er een gevarieerde samenstelling is van teamrollen (karakterrollen) en een daarop passende taakverdeling. Afhankelijk van de precieze taak van het team kan een optimaal evenwicht tussen de verschillende teamrol-kwaliteiten worden geformuleerd.

Authenticiteit: Doe waar je goed in bent

Het derde principe berust op authenticiteit. Uit het onderzoek van Belbin kwam naar voren dat personen zich beter bewust kunnen richten op 2 of 3 teamrollen waar ze zich authentiek in voelen en waarin ze waardevolle bijdrages leveren, dan dat ze proberen compleet te zijn en vanuit alle teamrollen bijdrages proberen te leveren.

Allocatie: Vervul je rollen in het team

Dit laatste principe is gebaseerd op het uitgangspunt dat de functionele rol zo dicht mogelijk moet liggen tegen de teamrol. Wanneer je een functie hebt waarin je verantwoordelijk bent voor de kwaliteitscontrole, dan is de teamrol ‘zorgdrager’ bijzonder passend. Een brononderzoeker zal het moeilijker hebben in een dergelijke functie.

 

De teamrollen in uw team toepassen?

Werken met teamrollen in uw team leidt tot makkelijker samenwerken en beter presteren. Mensen doen immers graag die dingen waar ze goed in zijn.

www.werkenmetteamrollen.nl Bekijk de mogelijkheden voor uw team op werkenmetteamrollen.nl

 

Bronvermelding

Inleiding door Jaco van der Schoor, oprichter en vennoot Mensen in Bedrijf.
Jaco van der Schoor (Master of Belbin) is organisatiepsycholoog en expert op het gebied van teamontwikkeling. Hij adviseert en begeleidt managementteams van grote organisaties op het gebied van samenwerking en is co-auteur van Hoera, een Conflict! (waarom teams conflicten nodig hebben).

Verder lezen

  Doe de online Belbin Teamrollen test
 Welke teamrollen heb jij? Je weet het in 5 minuten
  Aan de slag met de teamrollen
Wat levert het op?
  Uitgebreide Teamrol Testen
Voor persoonlijke ontwikkeling en coaching (Persoonlijkheidsvragenlijst), en voor Teamontwikkeling en Teambuilding (360 graden Interplace test)
  Boekreview Management Teams
Meredith R. Belbin
  Boekreview Teamrollen op het werk
Meredith R. Belbin
  Boekreview Teamrol & Taal
Kooij, Kruijt & Groen