De geheimen van de groep

Het proces van het systeem en de consequenties voor individu, groep en organisatie

Auteur: Piet Weisfelt 

Doelgroep: Teamcoaches, studenten. En voor mensen die meer willen weten van de psychologische dynamieken in teams. 

De geheimen van de groep beschrijft een psychologische analyse van groepen. Wat drijft mensen in groepen, welke krachten leven er en waarom hebben die zo’n grote invloed op ons? Een interessant boek voor iedereen die de dynamiek in groepen beter wil leren begrijpen. Het is geschreven vanuit een psychodynamische achtergrond; men vindt hierin geen kant-en-klare antwoorden.

Persoonlijk vind ik dit een prachtig boek wat ik met plezier gelezen heb. 

Thijs Rijnbergen

Beschrijving

De gevoelens die in de groep leven, zoals angst, schaamte en schuld, zijn volgens Weisfelt de deur naar de diepste lagen van de groepsdynamica. Elke groep ontwikkeld door invloeden van deze groepsdynamica op den duur een script. Dit is vergelijkbaar met het script van een toneelvoorstelling; ieder voert zijn of haar rol uit, iedereen weet wat men van elkaar verwacht. Afwijken van het script is moeilijk omdat dit door de groep als bedreigend wordt ervaren; de groep zal alles in het werk stellen om het evenwicht dat voortkomt uit het script te bewaren.

Na een uitleg over scriptontwikkeling gaat Weisfelt nader in op groeps- en organisatiescripts. Scrips zijn lastig te wijzigen en kunnen leiden tot ziekte in een groep.

Een gezonde groep doorloopt vijf fasen van ontwikkeling. In de eerste fase gaat het om veiligheid, en in de tweede fase om experimenteren. In de derde fase staan grenzen centraal en in de vierde fase macht. Bereikt de groep de vijfde fase, dan is er sprake van een synergetische groep. De meeste groepen blijven onderweg steken, de groei van de groep wordt belemmerd door ziekte en het vasthouden aan het bestaande script.

Als in de eerste fase nieuwe leden bijvoorbeeld niet welkom geheten worden, blijft de groep steken. Als in de tweede fase aan individuele leden geen experiment wordt toegestaan, groeit de groep niet verder. In de derde fase kan het ontbreken van grenzen de groei blokkeren waardoor er hanengevechten ontstaan. Als in de vierde fase intimiteit wordt vermeden, zal een dergelijke groep zich nooit tot een synergetische groep ontwikkelen. Verder kan de groep zich niet verder ontwikkelen dan de ontwikkeling van de leider.

Weisfelt biedt inzicht in de motivaties van de groep en haar leden om vast te houden aan ineffectieve scripts.

Ontwikkel samenwerkingsvaardigheden

Teams ontwikkelen zich pas echt als ieder teamlid regelmatig aandacht besteed aan de manier van samenwerken. Dit werkboek helpt hen daarbij!