Over TEAMontwikkeling.net

Over TEAMontwikkeling.net

TEAMontwikkeling.net is ontstaan uit een onderzoek naar leiderschap, teamontwikkeling en teamprestatie. Ik heb dit onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op mijn Master Thesis, in 2007 geschreven aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Thijs Rijnbergen
Thijs(@)Menseninbedrijf.nl

Er is enorm veel geschreven op het gebied van teams en teamontwikkeling, leiderschap en teamprestaties. Echter, het gat tussen wetenschap en praktijk is vaak moeilijk te overbruggen.

Mijn achtergrond in wetenschappelijk onderzoek bij de Universiteit Utrecht en Schouten & Nelissen, gecombineerd met een opleiding Mediatechnologie, maken dit project TEAMontwikkeling.net leuk om op te zetten en interessant om inhoudelijk uit te werken.

Master Thesis: Samenwerking in teams

Titel: Samenwerking in teams: De impact van verticaal en gedeeld taak- en relatiegericht leiderschap en groepsontwikkeling op teamprestatie.

Namens de Universiteit Utrecht door Prof. dr. Wilmar Schaufeli voorgedragen voor de David van Lennep Scriptieprijs 2007.

Samenvatting

Deze studie onderzoekt de relatieve invloed van drie psychologische factoren (vertrouwen, groepscohesie en psychologische veiligheid) en drie gedragsmatige factoren (communicatie, feedback en omgang met conflicten) van groepsontwikkeling op teamprestatie van project- en werkteams en onderzoekt tevens de invloed van gedeeld en verticaal leiderschap op deze teamprestatie via groepsontwikkeling. Data zijn verzameld door middel van vragenlijsten (N=137) uitgezet in project- en werkteams. Resultaten wijzen uit dat alle factoren van groepsontwikkeling gerelateerd zijn aan teamprestatie waarbij cohesie en communicatie de grootste samenhangen vertonen. Tevens is een duidelijk positief verband gevonden tussen leiderschapsstijl, groepsontwikkeling en teamprestatie.

De relatie tussen teamprestatie en teamontwikkeling komt in dit onderzoek zeer duidelijk naar voren. Dit was voor mij de aanleiding om deze website op te zetten. Blijkbaar zit de sluitel voor goede teamprestatie verscholen in het ontwikkelen van teams. Hier moet de praktijk van profiteren.

 Download Master Thesis
Juni 2007; waardering 8.5.
Keywords: groepsontwikkeling, gedeeld leiderschap, teamprestatie