Quickscan: hoe staat jouw team ervoor?

Nu we teamontwikkeling verbreed hebben naar vier, bijna alles dekkende, dimensies, is het zaak enige orde in de complexiteit aan te brengen. We bieden je daarvoor een quickscan. Met deze scan breng je in kaart hoe jouw team, of het team waar je mee of voor werkt ervoor staat.

Bestaansrecht

–        Zijn er duidelijke doelen?

–        Zijn de resultaten SMART geformuleerd?

–        Evalueren jullie op gezette tijden hoe jullie ervoor staan?

Inrichting

–        Wordt het menselijk kapitaal maximaal benut?

–        Zijn er duidelijke werkafspraken?

–        Is het overleg functioneel?

–        Dragen de digitale systemen bij aan het functioneren van het team?

 

Dynamiek

–        Wordt de onderlinge samenwerking als positief gewaardeerd?

–        Is er sprake van constructieve communicatie?

–        Worden er duidelijke besluiten genomen?

–        Is het leiderschap ondersteunend voor het team?

–        Is er een veilig en constructief klimaat?

 

Omgeving

–        Is er sprake van een goede samenwerking met andere team binnen de organisatie?

–        Is er voldoende invloed op het externe krachtenveld?

–        Staat de klant centraal voor het team?

 

Het beantwoorden van deze vraag geeft een indicatie hoe het team ervoor staat. Voor een uitgebreide analyse van je team op de 4 dimensies kun je het online meetinstrument TeamQ inzetten. Kijk voor meer informatie op TeamQ.org.