Samenwerking in mijn team verbeteren – Doe het zelf

In een team zijn mensen met verschillende taken en talenten samengebracht om bepaalde prestaties te leveren. Vanuit ervaring en literatuur weten we dat een team  niet vanaf de start effectief samenwerkt. Er moet iets gebeuren om van een groep mensen een succesvolle werkeenheid te maken. Als teamleider kun je dit proces met kleine en grotere acties zelf stimuleren en onderhouden. Lees hieronder hoe je de Samenwerking in je team leert verbeteren.

Verbeter zelf de Samenwerking in je team

Je kunt een team vergelijken met een auto. Een auto geef je deze regelmatig benzine (af en toe haal je de auto door de wasstraat). Om de zoveel maanden doe je klein en groot onderhoud. Zo zou ontwikkeling in teams ook vormgegeven moeten worden. Tijdens teamvergaderingen kun je korte, terugkerende interventies doen en om de 4-6 maanden de thermometer erin en dedicated tijd besteden aan de te verbeteren punten in het team (opgehaald uit de teamleden zelf).

Teams werken en communiceren bij voorkeur op inhoudsniveau: de taak waarvoor ze bij elkaar zijn. Denk aan “het nieuwe project opstarten”, “de komende beurs voorbereiden” of “wekelijks werkzaamheden afstemmen”. In de Startfase van een team, zal dit gesprek nog voorzichtig en oppervlakkig zijn. Als een team in de Strijdfase komt, komen verschillen tussen mensen in aanpak en persoonlijke voorkeur naar boven. Dit kan het werken aan de inhoud verstoren. Vergaderingen gaan niet meer over “het nieuwe project opstarten” maar over “Sandra doet haar werk niet goed” en “Ibrahim is teveel aan het drammen”.  Als je niet tijdig aandacht besteed aan deze onderlinge verschillen, worden kleine irritaties grote storingen die de samenwerking gaan verstoren.

Er zijn verschillende tools die je kunt inzetten om kleine verstoringen te neutraliseren, waardoor je sneller in de effectieve Samenfase kunt gaan werken:

Korte interventies tijdens teamvergaderingen

Check-in tijdens teamvergaderingen

Start een teamvergadering met een Check-in.

Evalueer aan het eind van teamvergaderingen

Eindig je vergaderingen met een evaluatie.

Communicatieniveaus inzetten bij verstoringen

Leer de 4 niveaus van communicatie in teams toepassen, zodat je de communicatie op het juiste niveau kunt verbeteren.

Klein onderhoud aan je team (1x per 2 maanden)

Boek tools voor teams

Groot onderhoud aan je team (1x per 6 maanden)

TeamQ