De druk om je aan de groep aan te passen, wordt mooi geïllustreerd in een beroemd experiment uit de jaren ’50 van de vorige eeuw naar conformiteit in groepen (uitgevoerd door Solomon Asch). Het experiment toont aan dat sociale druk er voor kan zorgen dat een persoon dingen zegt die overduidelijk niet correct zijn.

Het experiment waarin Asch dit aantoonde ging als volgt: Participanten in het onderzoek kregen telkens een kaart waarop een lijn stond. Vervolgens kregen de participanten nog een kaart waarop drie lijnen stonden met de namen a,b en c. De participanten moesten vervolgens de vraag beantwoorden welke lijn op het tweede kaartje overeen kwam met de lijn op het eerste kaartje. Aanvankelijk hadden de proefpersonen geen enkele moeite met de experiment, aangezien het niet moeilijk was het goede antwoord te geven. De andere proefpersonen in de zelfde ruimte gaven bovendien hetzelfde antwoord. Daarna echter begonnen de andere “participanten” (in werkelijkheid collega’s van Asch) allemaal hetzelfde verkeerde antwoord te geven. Solomon Asch had verwacht dat de meerderheid van de mensen niet zou toegeven (conformeren) aan wat overduidelijk niet-correct was, maar de resultaten waren anders: een alarmerend aantal participanten gaf het verkeerde antwoord en volgde daarmee de groep in plaats van hun verstand.

Er zijn dus twee redenen waardoor de proefpersonen gingen conformeren: (A) Groepsdruk en (B) twijfel aan eigen waarneming. (A) Groepsdruk: Het kost veel moeite om als enige in de groep een alternatief antwoord te geven, je zet je daarmee af tegen de heersende mening in de groep. (B) Twijfel aan eigen waarneming: Ik denk of zie iets anders, maar als de hele groep het nu zo ziet, misschien zit ik dan wel fout.

Verder lezen

  In een groep gedraag je je volgens de groepsregels
Normen en waarden, Groepsidentiteit en Hiërarchie
  Abnormaal gedrag in groepen
 Inclusief Video’s van het Stanford Prison Experiment
en het Milgram Experiment Obedience to Authority
  Het fenomeen Group Think
Een groepsprocessen dat leidt tot slechte besluitvorming in groepen