Jouw team fit voor de toekomst

Zelf aan de slag of externe hulp inschakelen?

Je hebt een team en wilt investeren in de samenwerking. Dan kan een teamontwikkeltraject een waardevolle interventie zijn. Voor je een externe teamcoach inschakelt, kun je ook eerst zelf een analyse maken van je team. Hiermee weet je of je inderdaad hulp van buitenaf nodig hebt, of dat je zelf aan de slag kan gaan. 

Waarom bouwen aan je team?

Alle medewerkers van een organisatie dragen direct of indirect bij aan een optimale bediening van de klanten van een organisatie. Naast kennis en kunde is samenwerking tussen deze medewerkers essentieel om de bedoeling van organisaties te behalen. Daarom is het belangrijk dat teamontwikkeling medewerkers helpt bij het opbouwen en onderhouden van goede samenwerking binnen teams én over de grenzen van het team heen. Maar daarmee ben je er niet. De wereld verandert namelijk razendsnel. En medewerkers is tegenwoordig vaak onderdeel van meerdere teams of werkgroepen. Teamontwikkeling moet daarom niet alleen bijdragen aan het team zelf, maar ook aan de samenwerkingsvaardigheden van de toekomst van elke leider en individueel teamlid. Dit wordt gestimuleerd door het opleiden van leiders om zelf teams te ontwikkelen en door het stimuleren van de ontwikkeling van elk individueel teamlid in zijn of haar samenwerkingsvaardigheden.

Zo bouwen we, over de grenzen van teams heen, aan een krachtige samenwerkingsorganisatie.

Teamontwikkeling: Doe het zelf!

Ik heb een boekje voor je gemaakt waarmee je zelf aan de slag kan met je team. 

Eerste hulp bij stroeve samenwerking

Eerste hulp bij
Stroeve Samenwerking

Dit gratis inspiratieboekje helpt je in kaart te brengen hoe je team ervoor staat. Het helpt je te bepalen of je zelf aan de slag kunt, of externe hulp nodig hebt.

Ontwikkel samenwerkingsvaardigheden

Of wil je juist dat jouw teamleden in beweging komen? Dan kan dit werkboekje handig zijn om uit te delen. Het bevat opdrachtjes en een dialoogkalender zodat de juiste gesprekken in je team op gang komen. 

Teamontwikkeltraject

Waar moet je op letten?

Teamontwikkeling is geen doel op zich

De behoefte aan ontwikkeling komt voort uit een verlangen naar hoogwaardige dienstverlening, het vervullen van de potentie van elk individu en het creëren van een betere wereld. Besteed daarom in een teamontwikkeltraject relatief veel tijd aan contracteren. Hier stem je af wat de doelen en resultaten zijn van een traject zijn. Wat moet het concreet opleveren voor teamlid, team en klant. Werk met verschillende evaluatiemomenten om te checken of doelen behaald worden of bijgesteld moeten worden. De verantwoordelijkheid voor bepalen van doelen en resultaten ligt bij de organisatie en het team. Het is de taak van een teamcoach om het team te helpen bij het formuleren van doelen en resultaten, te stimuleren dat deze concreet en haalbaar zijn, dat er gezamenlijkheid en draagvlak is en dat de doelen echte magneetwerking hebben.

Versterk persoonlijk leiderschap

Teamleden in succesvolle teams hebben een goede balans ontwikkeld tussen leiden en volgen. De leiderschapsrol ligt steeds bij degene die verantwoordelijk is voor het onderwerp of hierover de meeste kennis of kunde heeft. Dit geldt voor de traditionele teams en nog meer voor zelforganiserende teams.

In trajecten moet het versterken van het leiderschap van elk individu centraal staan. Door onvoldoende psychologische veiligheid (een eigenschap van teams in de start- en strijdfase) zijn mensen geneigd om meer te volgen dan te leiden. Het leiderschap van teamleden versterk je door vanuit het leiderschap van de teamleider en de teamcoach goed aan te sluiten bij de fase waarin het team zich bevindt. In de Startfase zorg je voor structuur en duidelijkheid. In de strijdfase maken je conflicten in de onderstroom bespreekbaar en toon je als teamleider en teamcoach kwetsbaarheid vanuit je voorbeeldrol. Hierdoor worden teamleden geholpen om in het team zelf leiderschap te nemen. Daarnaast leer je teamleden om in situaties met lage psychologische veiligheid, leiderschap te tonen.

Samenwerking en co-creatie

In een teamtraject werk je vanuit heldere verwachtingen en verantwoordelijkheden samen aan het ontwikkelen van een team. Een teamcoach gaat met een team op zoek naar de vraag “waarom werken jullie samen”, en “wat moet samen opleveren” (het Bestaansrecht van het team). Van daaruit ga je met deze teams op zoek naar de beste invulling van de samenwerking voor dat team.

In deze reis is de teamcoach zowel leidend door bijvoorbeeld het bewust maken van talenten en het aanleren van vergader- en besluitvormingstechnieken, als volgend door teamleden zelf te laten nadenken over wat voor hen het beste werkt.

In mijn teamcoachingpraktijk start in elk traject met een Team Belevingsonderzoek. Hiermee maak je een vliegende start met je teamontwikkeltrajct. Je krijgt namelijk in beeld hoe alle teamleden het team ervaren op alle relevante factoren die van invloed zijn op teamsucces. Vanuit deze analyse laat je teamleden zelf samen een ontwikkelplan smeden. Uiteraard doet de teamleider zelf mee en help je als teamcoach waar nodig. Maar het plan is van het team. Hiermee krijg je snel focus in het ontwikkeltraject en is het draagvlak hoog.    

Inspiratiegids

Deze en andere tools voor besluitvorming heb ik uitgewerkt in een  inspiratiegids voor zelforganiserende teams

Boek

Daarnaast hebben we in het boek Tools voor Teams verschillende methodieken uitgewerkt waarmee je als team je eigen besluitvormingsmethode ontwikkelt.

Boven- en onderstroom

In de bovenstroom maken we interventies uit Dimensie 2: Inrichting. Hier helpen we teams bij het bepalen van rol- en taakverdeling, onderlinge afstemming, besluitvorming- en vergadertechnieken. In de bovenstroom én in de onderstroom werken we met de 5 stappen van Deep Democracy. In de onderstroom maken we teamleden bewust van de disfunctionele patronen in het team. Deze patronen doorbreken we door het maken van ontschuldigende, tot meer confronterende interventies. Daarnaast doorbreken we patronen van onveiligheid en stagnatie, door zelf initiatief en kwetsbaarheid te tonen.

Reflectie

In teamsessies werk je met samenwerkingsoefeningen waarop gereflecteerd wordt, en in het hier-en-nu helpt de teamcoach teamleden reflecteren op wat er gebeurt en wat het effect is op het individu en het team. De teamcoach biedt evaluatietools om reflectie tijdens samenwerking te verdiepen. Daarnaast stimuleert de teamcoach teamleden op individueel niveau tot zelfreflectie. Hierbij kan jij gebruik maken van gestructureerde werkboekjes voor zelfreflectie en ontwikkeling maar er zijn ook veel andere manieren waarop je deze zelfreflectie kunt vormgeven. Bijvoorbeeld door het vormen van buddy-koppels of het regelmatig delen van eigen ontwikkelervaringen in teamvergaderingen.