Benut de talenten in je team!

Stijlen in samenwerking

Teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. Elke Teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met de collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.

Onze natuurlijke Teamrollen zijn terug te zien in onbewust gedrag. Gedrag dat je vertoont zonder erbij na te denken. Het gaat vanzelf. 

Op zoek naar complementariteit

Een team is gebaad bij diversiteit in rollen om in complexe situaties goed te presteren. De negen rollen zijn in principe complementair. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar, maar ze kunnen ook tegenstrijdig zijn en rivaliseren. De teamrol zegt veel over de stijl van samenwerken van een teamlid en komt voort uit de persoonlijkheid van het individu.

De negen Teamrollen van Belbin

Kenmerken, behoefte, talenten en valkuil

In de praktijk hebben we allemaal twee à drie teamrollen die ons goed passen, een paar die we, als is het maar voor een tijdje en met wat goede wil, wel kunnen opbrengen, en een aantal die ons echt niet liggen of die zelfs ronduit tegen onze natuur ingaan.

Benieuwd naar jouw teamrollen?

Teamrol Bedrijfsman

De Bedrijfsman is de praktische figuur en organisator van het team. Nuchter, ordelijk en taakgericht als hij is, weet u zich verzekerd van een harde werker. Hij zet gemakkelijk plannen en ideeën om in uitvoerbare taken. De Bedrijfsman is soms wat al te praktisch en behoudend als het directe nut van iets nieuws niet meteen duidelijk is.

Kenmerken

Gestructureerde aanpak, harde werker, nuchter realistisch en vakkundig, ziet wat haalbaar is en wat niet.

Behoeftes

Duidelijke afspraken, heldere instructies, ritme en regelmaat.

Talent

Praktische organisator, zet ideeën om in taken en bezigheden, goede uitvoerder, werkt systematisch.

Valkuil

Te snel overgaan op doen, star zijn, vernieuwingen te snel afdoen als onnuttig.

Teamrol Brononderzoeker

De Brononderzoeker is de vrolijke, extraverte netwerker van het team. Enthousiast, avontuurlijk en ruimdenkend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten. Hij is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten, maar ook wel eens snel verveeld en nonchalant als het nieuwe er af is.

Kenmerken

Extravert, communicatief, speels, enthousiast, natuurlijke brainstormer, joviaal en nieuwsgierig.

Behoeftes

Vernieuwing, mensen en contacten, avontuur, drukte en afwisseling.

Talent

Netwerker met veel contacten, brengt ideeën en nieuwe dingen, ziet kansen, improviseert.

Valkuil

Te snel afgeleid zijn, niks afmaken, overenthousiast en nonchalant.

Teamrol Plant

De Plant is de creatieve denker van het team, introvert en origineel. Een vrije geest die de ruimte zoekt om te kunnen fantaseren over de toekomst en die met verrassende oplossingen komt. Hij kan verstrooid lijken, is niet altijd even praktisch en mist soms de aansluiting met wat de omgeving van hem vraagt.

Kenmerken

Introverte denker, dagdromer en filosoof, solistisch.

Behoeftes

Intellectuele uitdaging, rust en ruimte, creativiteit, erkenning.

Talent

Is creatief, vernieuwt en lost moeilijke problemen op.

Valkuil

Te onrealistisch zijn, blijven denken en niet gaan doen.

Teamrol Monitor

De Monitor is verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus van het team. Hij wil altijd weten hoe de vork in de steel zit en zal niet over één nacht ijs gaan. De Monitor kan lang wikken en wegen, maar zijn oordeel is zelden onjuist.


Kenmerken

Bedachtzame na- en doordenker, analyseert graag en goed, stelt vragen, zoekt de logische redenering.

Behoeftes

Inzicht en overzicht, doorgronden van dingen.

Talent

Helikoptervisie, analyseert weloverwogen, strategisch, creëert overzicht.

Valkuil

Te lang blijven doorredeneren, te koel en afstandelijk zijn.

Teamrol Vormer

De Vormer is gedreven, gepassioneerd en wilskrachtig. Hij heeft een sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging en weet mensen in beweging te krijgen. Hij kan ook driftig reageren, snel geëmotioneerd en ongedurig zijn, en moet wel eens oppassen niet te veel over mensen heen te willen daveren.

Kenmerken

Gedreven, wilskrachtig, prestatiegericht, ondernemer, pionier, moedig, stellig, vlot, ongeduldig.

Behoeftes

Spanning, prikkels, competitie, duel, duidelijkheid, resultaten en winnen.

Talent

Brengt team in beweging, zorgt voor resultaten, gaat gemakkelijk conflicten aan.

Valkuil

Onverdraagzaam tegen ‘ambitielozen’, wedijveren, platwalsen van anderen.

Teamrol Voorzitter

De Voorzitter is de natuurlijke coördinator van het team, die de procedure aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. Hij hoeft zelf niet bijzonder creatief of intelligent te zijn, maar heeft wel een neus voor het talent van anderen. De Voorzitter zet graag anderen aan het werk en kan van nature goed delegeren.

Kenmerken

Natuurlijke coördinator, rustig, tolerant, positief, ruimdenkend, nieuwsgierig.

Behoeftes

Gezamenlijkheid, procedures, gezamenlijk gedragen resultaten.

Talent

Verheldert doelen, structureert overleg, creëert gezamenlijkheid, neemt (harde) besluiten, is doelgericht.

Valkuil

Licht manipulatief om doel te behalen, te veel en te gemakkelijk delegeren.

Teamrol Zorgdrager

De Zorgdrager bezit het talent om voortdurend aan te voelen wat er fout en mis kan gaan. Dit leidt tot veel aandacht voor details, checken en nog eens checken, en een hang naar perfectionisme. Hij bewaakt de kwaliteit en de veiligheid, maar kan wel eens overbezorgd zijn en moeilijk iets aan een ander overlaten.

Kenmerken

Consciëntieus, perfectionistisch, gericht op details, innerlijk gespannen, (over)bezorgd, nauwkeurig.

Behoeftes

Veiligheid, kwaliteit, details, zekerheid.

Talent

Levert dingen op tijd af, voorziet problemen, kwaliteitsbewaker, controlerend, goede risicoanalist.

Valkuil

Te veel beren op de weg zien, moeite met delegeren, ontmoedigen door te veel zorgen.

Teamrol Groepswerker

Het meest gevoelige lid van het team is de Groepswerker: behulpzaam, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van saamhorigheid. De Groepswerker zoekt evenwicht en harmonie, is anderen nabij, maar heeft moeite met conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

Kenmerken

Sociaal, mensgericht, mild, diplomatiek, meegaand, humoristisch, gevoelig.

Behoeftes

Gezamenlijkheid, verbondenheid, verdieping van persoonlijke relaties, gezelligheid.

Talent

Sociaal begaan en gevoelig, zorgt voor het wij-gevoel, smeerolie van het team.

Valkuil

Conflicten uit de weg gaan, spanningen wegpraten, weglopen voor confrontaties.

Boekentip

Met teamrollen kun je teams op een heel positieve wijze helpen om leuker en effectiever samen te werken. Lees Leve het Verschil! voor achtergrondinfo en tips om zelf met de teamrollen aan de slag te aan. 

Liever lekker Aan de slag?

Gebruik dan deze  Teamrolkaartjes. Hiermee help je teamleden om over verschillen, talenten en taakverdeling in gesprek te gaan. Op deze pagina vind je drie werkvormen waarmee je direct zelf aan de slag kan.