Er zijn verschillende manieren om de teamrollen van een persoon in kaart te brengen. De keuze wordt gemaakt op basis van het doel. Voor persoonlijke ontwikkeling, coaching en selectie assessments is de uitgebreide testbatterij van Belbin het meest geschikt. Voor een teamassessment en het inventariseren van de teamrollen voor een workshop of training is het programma Interplace het meest geschikt.

Uitgebreide testbatterij van Belbin

Deze testbatterij bestaat uit 3 tests:

 1. De 16PF Persoonlijkheidsvragenlijst. Deze vragenlijst staat wereldwijd bekend als één van de meest valide en nauwkeurige voorspellers van menselijk gedrag. Hij bestaat uit 187 vragen die onder te verdelen zijn in 16 persoonlijkheidsfactoren. Op basis van deze 16 factoren wordt de teamrol voor het grootste gedeelte bepaald.
  Het invullen kost ongeveer een uur.
 2. Leuker is de PPQ. Een test waarin je steeds moet kiezen uit twee personen. Omcirkel de persoon waarvoor je kiest (of juist niet kies) en schrijf erbij waarom je die keuze maakt. Deze test is gebaseerd op het principe perceptie is projectie .
  Invullen kost een half uur.
 3. Dan een hersenkraker: de Distorted Concept Test (DCT). Je krijgt drie teksten voorgeschoteld. Die teksten waren eerst logisch en goed en zijn door de testmakers verhaspeld. Aan de testpersoon de opdracht om de teksten te herstellen.
  Gebruik voor de gehele test maximaal 45 minuten.

Deze testbatterij mag alleen worden afgenomen door gecertificeerde personen. Men kan zich hiervoor certificeren door de training tot Master of Belbin te volgen.

Ik heb deze training gevolgd; voor vragen of een uitgebreide teamrollentest bent u van harte welkom om contact op te nemen.

Interplace 360 graden feedback

Interplace is een hulpmiddel bij het bepalen hoe een persoon in samenwerkingsrelaties bij andere mensen past. U kunt een analyse maken van de sterke en zwakke kanten van een team, en adviezen verkrijgen over de rolverdeling binnen een team. Interplace biedt de mogelijkheid om een functie in teamrolprofielen te beschrijven, en deze te relateren aan de profielen van kandidaten.

Deze online test kan worden ingezet bij Belbin trainingen en workshops. Doordat het een 360 graden feedback test is krijgt de kandidaat niet alleen inzicht in de teamrollen die hij zich ervaart, maar ook in de manier waarop hij door de omgeving ervaren wordt. Dit laatste wordt gedaan door een verkorte vragenlijst te sturen naar minimaal 4 observatoren (familie, vrienden, collega’s). Dit kan leiden tot drie soorten profielen:

 1. Een Coherent profiel
  Eigen perceptie is in lijn met het beeld van de Observatoren: Je bent een open boek en kent jezelf goed.
 2. Een Tegenstrijdig profiel
  Eigen perceptie wijkt af van beeld van de Observatoren: Je ziet jezelf anders dan je omgeving. Interessant om te onderzoeken. Komt het doordat je jezelf niet kan zijn op je werk? Is het een bewuste strategie? Worden bepaalde talenten door je omgeving niet ervaren en waarom niet?
 3. Een Verward profiel
  Er is geen logisch lijn te bekennen tussen je eigen perceptie en het beeld van je Observatoren. Observatoren zien je dus allemaal anders. Ook hier zijn vragen als kun je goed schakelen of kun je jezelf zijn; bewuste keuze etc. 

Validiteit van de testen

In 2007 is er een Meta-analyse gedaan van 43 studies naar de verschillende testen en validiteit van het Teamrol model. De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Management Studies, 44:1, January 2007 in het artikel “Belbin’s Team Role Model: Development, Validity and Applications for Team Building“.

Abstract: This paper brings together research into and using the team role model developed by Belbin (1981, 1993a) in an attempt to provide an exhaustive assessment of construct validity in light of the conflicting evidence so far produced. Role theory is used to contextualize the origins of the model. The psychometric properties of the Team Role Self-Perception Inventory used to assess a person’s likely behaviour in a team are examined along with 43 empirical studies that have tested theoretical associations between team roles and other cognitive or behavioural traits. While the evidence is mixed, we conclude that, on balance, the model and its accompanying Inventory have adequate convergent validity. However, strong associations between some team roles are observed, indicating weak discriminant validity among some scales in the Inventory. […].

De resultaten laten zien dat de testen op zich goede convergente validiteit hebben. Verschillende testen en geobserveerd gedrag geven dus allen dezelfde teamrollen aan.

Verder lezen

  Doe de online Belbin Teamrollen test
 Welke teamrollen heb jij? Je weet het in 5 minuten
  Aan de slag met de teamrollen
Wat levert het op?
  Uitgebreide Teamrol Testen
Voor persoonlijke ontwikkeling en coaching (Persoonlijkheidsvragenlijst), en voor Teamontwikkeling en Teambuilding (360 graden Interplace test)
  Boekreview Management Teams
Meredith R. Belbin
  Boekreview Teamrollen op het werk
Meredith R. Belbin
  Boekreview Teamrol & Taal
Kooij, Kruijt & Groen