Een talent floreert zelden alleen. Juist door samen te werken met anderen in het team kan het tot optimale bloei komen.

De Britse onderzoeker Belbin is in 1967 aan de Universiteit van Henley met een onderzoeksprogramma gestart om de effectiviteit van managementteams te onderzoeken. 9 jaar lang heeft hij onderzoek verricht. Aan de hand van simulaties heeft hij verschillende soorten teams geobserveerd en gekeken welke succesvol worden en welke niet. Na een jaar of 6 begon Belbin bepaalde patronen te herkennen in succesvolle en niet succesvolle teams en is zijn theorie over teamrollen ontstaan. De teamrollen van Belbin bieden een tool om de dynamiek, sterke punten en valkuilen van je team als geheel in kaart te brengen.

De teamrollen zijn gebaseerd op de Big Five Persoonlijkheidsdimensies. Elke Teamrol beschrijft stereotype gedrag en de bijdrage (toegevoegde waarde) die deze rol levert in de samenwerking.

Ieder individu opereert primair vanuit één of meerdere basisbehoeften: Doen, Denken, Willen en Voelen. Om deze basisbehoeften te bevredigen ontwikkelen mensen clusters van samenhangende gedragingen, overtuigingen en probleemoplossingsstrategieën. Uit deze clusters, welke we in onze (vroege) jeugd en pubertijd ontwikkelen, komen de 8 teamrollen van Belbin voort.

zorgdrager

Zorgvuldig, puntjes op de i.


Vormer

Brengt teams in beweging


plant

Creatieve ideeën generator


bedrijfsman

Planner en uitvoerderGROEPSWERKER

Gevoelsmens, relatiegericht


voorzitter

Brengt mens en inhoud samen


monitor

Brengt inzicht en overzicht


brononderzoeker

Netwerker met veel energiePrincipes behorende bij de teamrollen

Meerdere rollen per persoon

Het eerste principe is dat teamleden een aantal rollen tegelijk vervullen. Dit is een vakinhoudelijke rol, een organisatorische rol (bijvoorbeeld notulist, afgevaardigde van afdeling X), maar daarnaast vervullen ze ook een teamrol of karakter-/gedragsrol. Mensen zetten hun persoonlijke eigenschappen in om bijdrages te leveren aan een team. Iedere teamrol heeft zijn eigen kracht die een bijdrage levert aan een team.

Variëteit in teamrollen is belangrijk

Het tweede principe is dat een team pas succesvol is als er een gevarieerde samenstelling is van teamrollen (karakterrollen) en een daarop passende taakverdeling. Afhankelijk van de precieze taak van het team kan een optimaal evenwicht tussen de verschillende teamrol-kwaliteiten worden geformuleerd.

Authenticiteit: Doe waar je goed in bent

Het derde principe berust op authenticiteit. Uit het onderzoek van Belbin kwam naar voren dat personen zich beter bewust kunnen richten op 2 of 3 teamrollen waar ze zich authentiek in voelen en waarin ze waardevolle bijdrages leveren, dan dat ze proberen compleet te zijn en vanuit alle teamrollen bijdrages proberen te leveren.

Allocatie: Vervul je rollen in het team

Dit laatste principe is gebaseerd op het uitgangspunt dat de functionele rol zo dicht mogelijk moet liggen tegen de teamrol. Wanneer je een functie hebt waarin je verantwoordelijk bent voor de kwaliteitscontrole, dan is de teamrol ‘zorgdrager’ bijzonder passend. Een brononderzoeker zal het moeilijker hebben in een dergelijke functie.

Verder lezen

Doe de online Belbin Teamrollen test
Welke teamrollen heb jij? Doe de gratis teamroltest en in 5 minuten weet je het,

Aan de slag met de teamrollen
Wat levert het op?

Uitgebreide Teamrol Testen
Voor persoonlijke ontwikkeling en coaching (Persoonlijkheidsvragenlijst), en voor Teamontwikkeling en Teambuilding (360 graden Interplace test)

Boekreview Leve het Verschil!, J.W van der Schoor, R. Groen en M. Kloppenburg

Boekreview Management Teams. Meredith R. Belbin

Boekreview Teamrollen op het werk, Meredith R. Belbin

Boekreview Teamrol & Taal, Kooij, Kruijt & Groen